Adatvédelmi Tájékoztató

I.Általános rendelkezések

1. A LA-ZA 2000 BT., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtja eme tájékoztatást a http://szodaviz.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő árajánlatkéréssel valamint a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel során birtokába jutó adatok kezeléséről. A Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel, illetve ajánlatkéréssel Ön magára nézve kötelezőnek tartva fogadja el jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelőről: Neve:                                                 LA-ZA 2000 BT. Székhelye:                                        1089 Budapest Vajda Péter utca 12. Email: kapcsolat@szodaviz.com Telefon: 0630/8539477, 0620/3831219 2. Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvételem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek megvalósulását, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok önkényes megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát és/vagy felhasználását. 3. A 2. bekezdésben meghatározott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően kezeljük, gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezeti intézkedéseket és fejlesztéseket; továbbá kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítéséhez szükségesek.

II. Jogszabályi háttér

A LA-ZA 2000 BT. által történő adatkezelésre, elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§;
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („ Info. tv.”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

III. Az adtakezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük:
 • GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján: az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása;
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (szerződés teljesítése)
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése (Jogi kötelezettség teljesítése);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Eker tv.) 13/A §-a alapján, amelynek értelmében, a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók számlázási adatait, (név, utca/házszám, város, körzetszám, adószám, telefonszám) kiszállítási adatait (név, utca/házszám, város, körzetszám, telefonszám), valamint a kapcsolattartó természetes személy nevét, e-mail címét és telefonszámát, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes, jogi személy neve, címe, valamint a vásárlás megvalósulásának időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése.

IV. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

1. Értesítések küldése Nem marketing célból küldünk ki Önnek üzenetet az árajánlat/megrendelés során megadott e-mail címére:
 • az árajánlat kérés visszaigazolása;
 • a megrendeléssel kapcsolatos adategyeztetések;
Az adatkezelés célja: A regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a szolgáltatási szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – szerződés teljesítés 2. Cookie használata
Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató
A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

V. Az adatkezelők és feldolgozók adatai

A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében Google Analytics szoftvert használunk, ezért ezen adatok feldolgozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A weblap használatával Ön hozzájárulását adja az adatai Google által történő feldolgozásához. A tárhelyszolgáltató adatai: Cégnév:                                            Magyar Hosting Kft. Székhely:                                        1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Telefon:                                           +36 1 700 2323  
Továbbá fenntartjuk, hogy a felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe. Ezen adatfeldolgozók adatait (név, cím) legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a Felhasználók számára elérhető módon közzétesszük.

VI. A személyes adatok megismerésére jogosultak

Azon saját alkalmazottjaink, megbízottjaink és közreműködőink, akiknek munkakötelességük és feladataik ellátásához a kezelt adatok megismeréséhez szükségük van. Ezen tényt figyelembe véve, kötelességünk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

VII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Tájékoztatás kéréséhez való jog a) Az Ön kérésére, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától 25 napon belül  írásban – ide értve az elektronikus kommunikációt is – tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatfeldolgozással összefüggő tevékenységről, illetve; személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. b) A tájékoztatás díjmentes. Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem esetén (különös tekintettel, ha az ismétlődő jelleggel történik), a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés végrehajtásával járó adminisztratív költségeket figyelembe véve:
 • ésszerű összegű díjat számolhatunk fel;
 • megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyításának felelőssége minden esetben a LA-ZA 200 BT.-t terheli.   2.Törléshez való jog a) Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatokat, ha
 • kezelése jogellenes;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulását, kéri adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 • az adatok hiányosak, vagy tévesek;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy a jogszerű tárolás határideje lejárt
 • az adatok törlését az illetékes bíróság vagy hatóság elrendelte.
b) Törlés helyett zárolhatjuk adatait, ha ezt kéri, vagy, ha a rendelkezésre álló információk, nyilatkozatok alapján a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az ily módon zárolt adatok addig kezelhetőek, ameddig fennáll az adatkezelési cél, mely az adatok törlését kizárta.   3.Hozzáféréshez való jog Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése éppen folyamatban van-e és, ha igen, akkor jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
 • adatkezelés célja;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon adatkezelésben érintettek személye, akikkel közöltük vagy közölni fogjuk személyes adatait valamilyen fentebbi adatkezelési cél(ok) okán;
 • személyes adatok tárolásának időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjai.
Jogosult továbbá:
 • kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és megtagadhatja személyes adatainak kezelését;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására; ha az adatok nem Öntől, vagy meghatalmazottjától gyűjtöttük
Az adatkezelés tárgyát képző személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsájtjuk. Az Ön által igényelt további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, racionális mértékű díjat számítunk fel. Amennyiben elektronikusan nyújtotta be adatszolgáltatási igényét, úgy a részünkről is elektronikus formában küldjük meg a kért információkat, ha Ön másképp nem kéri.   4. Helyesbítéshez való jog Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az önre vonatkozó személyes adatokat.   5. Tiltakozáshoz való jog Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:
 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása üzletszerzési, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozási kérelem benyújtásától számított maximum 15 napon belül megvizsgáljuk kérelmét, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról valamint, annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk és azokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, valamint a 15 napos határidőt túllépjük, a döntéssel kapcsolatban (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül) bírósághoz fordulhat.   6. Az adatkezelés korlátozásához való jog Korlátozzuk az adatkezelés, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenezi az adatok törlését, helyette kéri az adatok felhasználásának korlátozását.
Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével, csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igényének előterjesztésével, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy Unio, illetve valamely tagállamának fontos közérdekéből lehet kezelni.   7. Adathordozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatait rendezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik, vagy szerződésen alapszik. Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételétől számítva 25 napon belül írásban tájékoztatjuk annak elutasításáról és az elutasítás ténybeli és jogi okairól. Az Ön jelen VIII. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzés vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, valamint állami vagy önkormányzati gazdasági érdekből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegéseik megelőzése és feltárása céljából, valamint az Ön és mások jogainak érdekében.  

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Az esetlegesen felmerülő jogvita esetén jogorvoslatért fordulhat: 1. Nemzeti adatvédelmi és információ szabadság hatóságához Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c. Levelezés: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: 06-1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 2. Az Lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél.    

Üdvözlettel,

LA-ZA 2000 BT.
   
Call Now Button